Grafostatik och statik - föreläsningar

Författare
Carl Forssell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tekniska högskolans studentkår 1978 Sverige, Stockholm 102 sidor.