Grafostatik - Balkar II

Författare
Alvar von Schulzenheim
(Kursförfattare Civilingenjör SVR Alvar von Schulzenheim.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hermods 1948 Sverige, Malmö 108 sidor med varierande paginering illustrationer
Hermods 1944-1945 Sverige, Malmö ca 190 sidor med varierande paginering illustrationer
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan