Grafskrifter, när Kongl. Majestäts. i lifstiden Tro-Man och biskop öfver Linköpings stift, högvördige Herr Doct. Andreas Olavi Rhyzelius infördes i sitt hvilorum uti Linköpings Domkyrka, d. 15. Maji 1761

Författare
Andreas Olavi Rhyzelius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1761 Sverige, Linköping S. 75-296