Nytt och gammalt Gralstänk

Gustaf Frödings poesi rymmer nästan hela Frödings lyriska produktion från debutboken till den sena poesin som inte publicerades förrän efter hans död. Germund Michanek, docent i litteraturhistoria med poetik och Frödingspecialist, har gjort urvalet och också försett dikterna med förklarande noter för att ge dagens läsare en vägledning till Frödings lyriska värld.

Originaltitel
Dikter Urval
Författare
Gustaf Fröding
(Gustaf Fröding.)
Genre
Poesi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
The Sublunar Society, F4-Print AB 2018 Sverige, Stockholm, Stockholm 115 sidor 21 cm 978-91-88221-56-8
Modernista 2016 Sverige 978-91-7701-208-5
Förlaget Orda 2014 Sverige 978-91-7553-046-8
Posiphone 2014 Sverige 978-91-87401-42-8
Wahlström & Widstrand, www.publit.se distributör, Holmberg 2012 Sverige, Stockholm, Malmö 744 sidor. 21 cm 978-91-46-00152-2
Dejavu, www.publit.se distributör, Holmberg 2012 Sverige, Stockholm, Malmö 357 sidor. 19 cm 978-91-7451-330-1
Wahlström & Widstrand, STC 2004 Sverige, Stockholm, Avesta 750 sidor. 18 cm
1954 Sverige
Bonnier, Bonnier 1954 Sverige, Stockholm, Stockholm 358 sidor.
Bonnier 1935 Sverige, Stockholm 358 sidor.
Bonnier 1926 Sverige, Stockholm xliij, 227 sidor.
Bonnier 1919 Sverige, Stockholm xliii, 230 sidor.
Bonnier 1911 Sverige, Stockholm 214 sidor.
Bonnier 1898 Sverige, Stockholm 92 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan