Grammatiklekar för förskolan och lågstadiet - lärarhandledning för språklig medvetenhet, komplement till Montessorimetoden

Författare
Mette Thilén
(Mette Thilén & Annika Åkerblom)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlaget för Språklig medvetenhet i Lund 2004 Sverige, Lund 79 sidor. : ill. 91-631-5895-7