Grammatikuppslag i engelska, Facit - regler och övningar

Grammatikuppslag i engelska är ett fristående träningsmaterial för skolår 7-9 och gymnasieskolan, vuxenutbildning och studiecirklar. Övningarna kan användas både i klass och för självstudier. Boken innehåller 40 av de viktigaste grammatikavsnitten i engelska. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Författare
David Bolton
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, Gotab 1994 Sverige, Stockholm, Stockholm 24 sidor. 23 cm