Grammatikuppslag i engelska - regler och övningar

Grammatikuppslag i engelska är ett fristående träningsmaterial för skolår 7-9 och gymnasieskolan, vuxenutbildning och studiecirklar. Övningarna kan användas både i klass och för självstudier. Boken innehåller 40 av de viktigaste grammatikavsnitten i engelska. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Författare
David Bolton
(David Bolton, Jörgen Gustafsson, Lennart Peterson)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1994 Sverige, Stockholm [4], 92 sidor. 24 cm 91-21-13666-1
Almqvist & Wiksell, Gotab 1994 Sverige, Stockholm, Stockholm 24 sidor. 23 cm