Gramscis postuma anteckningar - utkast till misslyckandets utopi : dikter

Författare
Bo Gustavsson
(Bo Gustavsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Östlings bokförl. Symposion, B. Östlings Symposion 2002 Sverige, Eslöv, Stehag 91 sidor. 21 cm