Gran och björk i blandning - gallring i unga bestånd, försöksuppläggning och utgångsläge = Mixed spruce and birch : thinning in young stands, experimental design and initial position

Författare
Åsa Tham
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SLU 1987 Sverige, Garpenberg 79 sidor. 91-576-3052-6