Granberget - en växtbiologisk undersökning av ett sydlappländskt granskogsområde med särskild hänsyn till skogstyper och föryngring

Författare
Tore Arnborg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1943 Sverige, Uppsala 282 sidor. ill., diagr., tab.