Granens topptorka = - Eine Gipfeldürre der Fichte in Schweden

Författare
Torsten Lagerberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens skogsförsöksanstalt 1914 Sverige, Stockholm S. 10-44, ii-iv