Grannarna (Telegram klassiker)

Författare
Fredrika Bremer
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Telegram Förlag 2014 Sverige 978-91-7423-100-7
Telegram, Publit distributör, Holmberg 2013 Sverige, Stockholm, Malmö 295 sidor. 18 cm 978-91-7423-110-6