Granskning af Försvarskommitténs finansiella utredning

Författare
David Davidson
(På uppdrag af chefen för Kungl. Finansdepartementet verkställd af David Davidson och I. Flodström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1911 Sverige, Uppsala 54 sidor., 2 tab.