Granskning av planering, uppföljning och utvärdering inom folktandvården i Bohuslandstinget, Göteborgs kommun och Landstinget Halland - projektrapport från Socialstyrelsen

Författare
Hans Sundberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Socialstyr. 1996 Sverige, Stockholm 15 sidor.