Gravar längs vägen genom Sittesta hage - utbyggnad av väg 73, delen Hammarbacken-Nyfors : Södermanland, Ösmo socken, Sittesta 1:36, RAÄ 258 : arkeologisk undersökning : dnr 423-1874-2005

Författare
Louise Evanni
(Louise Evanni med bidrag från Ingela Harrysson ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
UV Mitt, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet, EO grafiska 2007 Sverige, Hägersten, Stockholm 179 sidor. ill.