Gravar och boplatser i Merlänna - Södermanland, Strängnäs kommun, Länna socken, Söderlänna 7:1 : arkeologisk utredning

Författare
Cecilia Grusmark
(Cecilia Grusmark.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Mitt), Riksantikvarieämbetet 2013 Sverige, Hägersten 18 sidor. ill.