Gravar utmed Åsbyvägen - Södermanland, Eskilstuna socken, Åsbymon 2:2, Eskilstuna 21:1-4 och objekt 5 : arkeologisk förundersökning

Författare
Ingela Harrysson
(Ingela Harrysson med bidrag av Susanne Östlund)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Mitt), Riksantikvarieämbetet 2012 Sverige, Hägersten 15 sidor. : ill.