Graverat av Ulla Fries

Författare
Ulla Fries
(Efterord: Torsten Ekbom.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atlantis 2001 Sverige, Stockholm, Italien 97 sidor. (vissa vikta) huvudsakligen ill. (vissa i färg) 33 cm