Gravskick och gravdata - rapport från arkeologidagarna 13-15 januari 1988

Författare
(Red.: Elisabeth Iregren, Kristina Jennbert, Lars Larsson.)
Genre
Konferenspublikation, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska inst., Lunds univ., Historiska museet cop. 1988 Sverige, Lund 127 sidor. diagr., ill., kartor, tab. 25 cm