Great sleeping in trucks - development of a comfortable bed

Författare
Linda Andersson
(Linda Andersson, Martin Roxström.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers Lindholmen högsk., Chalmers tekniska högsk. 2004 Sverige, Göteborg 28 sidor.