Greek orators 3, Panegyricus and To Nicocles

Författare
(Isocrates edited with a translation by S. Usher.)
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aris & Phillips, Bolchazy-Carducci 1990 Storbritannien, Warminster, Chicago 219 sidor. 22 cm