Greek superpower - sparta in the self-definitions of athenians

Författare
Cartledge Paul
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
I B Tauris & Co Ltd 2018 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 280 sidor 16.7 cm 978-1-910589-63-2