Green public procurement - a tool for achieving national environmental quality objectives

Författare
Kristina von Oelreich
(Kristina von Oelreich and Märta Philp)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket 2013 Sverige, Stockholm 55 sidor. 978-91-620-6600-0