Green was the earth on the seventh day

Författare
Thor Heyerdahl
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Little, Brown Book Group 1998 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 320 sidor 19.5 cm 978-0-349-10987-9