Greenfield's neuropathology

Författare
(Edited by Seth Love, David N Louis, David W Ellison.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hodder Arnold 2007 England, London 2 vol. 978-0-340-90681-1
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan