Greta såsapiga och andra sagor

Författare
Gerda Ghobé
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1944 Sverige, Stockholm