Grete Billgren - 1907-1986

Författare
Grete Billgren
(Redigering: Ola Billgren och Bo Nilsson.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kalejdoskop, Tryckeriteknik 1988 Sverige, Åhus, Malmö 32 sidor. ill. (vissa i färg) 17 cm