Greten - berättelse från Gotland

Författare
Anna Kajsa Hallgard
(Anna Kajsa Hallgard.)
Genre
Bok, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Guteböcker, Press grafica, Gotlands allehanda 1990 Sverige, Visby, Forshaga, Visby [2], 208 sidor. 22 cm