Grevarna Brahes vinterbok - historia, traditioner och mat från Visingsborgs grevskap

Författare
Ingrid Larsson Haglund
(Ingrid Larsson Haglund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arena, Fälth & Hässler 1999 Sverige, Stockholm, Värnamo 224 sidor. ill. (vissa i färg) 24 cm