Grevefejden - historisk roman

Författare
Carl August Cederborg
(C. Aug. Cederborg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västra Sverige 1950 Sverige, Göteborg 2 vol.
Västra Sverige 1924 Sverige, Göteborg 2 vol. (345 327 sidor.)
Västra Sverige, Elander 1912 Sverige, Göteborg, Göteborg 3 vol.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan