Grifte-tal wid bruks-patronens herr Johan Camitz begrafning, i Carlskoga kyrka, d. 24 maji 1779. Hållit af Gustaf Kjellin ... Stockholm, tryckt hos A.J. Nordström, 1781

Författare
Gustaf Kjellin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1781 Sverige, Stockholm 28 sidor. 4:o.