Grimstorp 1:20 m.fl - arkeologisk utredning etapp 1 och 2, inför saneringsarbeten vid en nedlagd impregneringsanläggning inom fastigheten Hattsjöhult 1:3 och Grimstorp 1:20 m.fl., Norra Sandsjö socken i Nässjö kommun, Jönköpings län

Författare
Jörgen Gustafsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jönköpings läns museum cop. 2011 Sverige, Jönköping 8 sidor. : ill.