Groens Malmgård

Författare
Kerstin Blom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms universitet. Konstvetenskapliga inst. 1986 Sverige 28 sidor.