Ground target recognition in a query-based multi-sensor information system

Författare
(Jörgen Ahlberg ...)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Electrical Engineering, Linköpings universitet 2006 Sverige, Linköping 29 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan