Ground target recognition using rectangle estimation

Författare
Christina Grönwall
(Christina Grönwall, Fredrik Gustafsson, Mille Millnert)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Electrical Engineering, Linköpings universitet 2006 Sverige, Linköping 16 sidor.
Linköping University Electronic Press 2006 Sverige, Linköping 16 sidor.
Univ. 2005 Sverige, Linköping 28 sidor.
Linköping University Electronic Press 2005 Sverige, Linköping 28 sidor.