Grube

Originaltitel
Gruva
Författare
Sara Lidman
(Fotos: Odd Uhrbom. På dansk ved Henning Ipsen. Overs. fra svensk efter Gruva)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gyldendal 1969 Danmark, København 138 s : Ill