Grundbok i operationskonst - utvecklingen av operationskonsten och dess teorier

Författare
Nils Marius Rekkedal
(Nils Marius Rekkedal och Niklas Zetterling översättning från norska: Elsa Johannesson och Cecilia Wijnbladh.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan 2004 Sverige, Stockholm 364 sidor.