Grunddragen af Aristotelis vextlära. Academisk afhandling, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden utgifven af Sv. Vilh. Moberg. Östgöthe. Kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska audit. d. 6 april 1842, p. v. t. e. m 2

Författare
Elias Fries
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1842 Sverige, Upsala, Leffler och Sebell; 1842 [2], 17-32 sidor. 8:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan