Grundläggande hållfasthetslära

Författare
Hans Lundh
(Hans Lundh.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2016 Sverige, Lund, Polen [6], 393 sidor illustrationer 25 cm 978-91-44-11723-2
Institutionen för hållfasthetslära, Tekniska högsk., Fingraf 2000 Sverige, Stockholm, Södertälje [12], 393 sidor illustrationer 25 cm 978-91-972860-2-2
Institutionen fär hållfasthetslära, Tekniska högsk., Norstedt 1998 Sverige, Stockholm, Stockholm [12], 389 sidor. ill., diagr. 25 cm
Inst. för hållfasthetslära, Tekniska högsk., P.-U. Allmo, Norstedt 1996 Sverige, Stockholm, Tullinge, Stockholm ix, [3], 379 sidor. ill., diagr. 25 cm