Grundlig undervisning för fruntimmer at förfärdiga alla slags arbeten i papp, til nytta eller tidsfördrif - Med planscher

Författare
Fredrik Carl Boye
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1830 Sverige, Stockholm