Grundt(r)on - lära och längtan i svensk pingstförkunnelse 2002

Författare
(Redaktör: Olof Djurfeldt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
www.pingst.nu, STC 2002 Sverige, Stockholm, Vällingby 177 sidor.