Grupprocesser viktigt i förändringsarbete på kliniken för allmän onkologi - Fallrapport (Kliniken för allmän onkologi vid Regionsjukhuset i Örebro)

Författare
Petra Fredriksson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetslivsfonden 1994 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Nacka 4 sidor.