Gruppsykologi - om grupper, organisationer och ledarskap

Sanningar om organisationers form, innehåll och ledning får allt kortare livslängd. En turbulent och nyckfull omvärld driver fram ständigt nya lösningar. För många yrkesgrupper har kunskapsbasen och den professionella identiteten förändrats och fått ett annat innehåll. Nya villkor kräver inte bara modet att inse det vi redan vet, utan också ett nytt tänkande, ett nytt kunnande.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Lars Svedberg
(Lars Svedberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2016 Sverige, Lund, Polen 337 sidor. ill. 26 cm 978-91-44-11126-1
Studentlitteratur 2012 Sverige, Lund, Danmark 359 sidor. ill. 26 cm 978-91-44-07488-7
TPB 2012 Sverige, Johanneshov 1 CD-R 4 3/4 tum
Studentlitteratur 2007 Sverige, Lund, Danmark 428 sidor. ill. 23 cm 978-91-44-01983-3
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2003 Sverige, Lund, Lund 403 sidor. ill. 23 cm
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2000 Sverige, Lund, Lund 289 sidor. ill. 23 cm
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1997 Sverige, Lund, Lund 275 sidor. ill., diagr. 23 cm
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1992 Sverige, Lund, Lund 206 sidor. ill. 23 cm