Gruppvara i praktiken

Författare
Ola Bengtsson
(Ola Bengtsson, Peter Brost, Tommy Ferk)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Teldok 1994 Sverige, Farsta 120 sidor.