Grustillgångar i Vetlanda kommun - översiktlig inventering

Författare
Anders G. Lindén
(Anders G. Lindén utarb. vid Kvartär- och hydrogeologiska byrån, SGU på uppdrag av Vetlanda kommun)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsenheten, Länsstyr. 1981 Sverige, Jönköping 31 sidor., [ca 200] sidor. ([3], 31 sidor., [ca 200] sidor., [7] sidor., [10] pl.-bl.) 30 cm