Grythyttefältets geologi

Författare
Nils Sundius
(N. Sundius)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1923 Sverige, Stockholm 354 sidor., 2 pl.-bl. : ill. + rättelselapp