Gud är närvarande

Författare
Mirjam Tuominen
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1961 Finland, Helsingfors 208 sidor.