Gud: jakten - existentiell svindel i det tjugoförsta århundradet

Författare
Joel Halldorf
(Joel Halldorf.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fri tanke 2020 Sverige, Stockholm 342 sidor 22 cm 978-91-88589-79-8
Fri tanke 2020 Sverige, Stockholm 978-91-7819-796-5