Gud och guld - novell : svenskt original

Författare
Carl Georg Starbäck
(Af Georg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Hörberg 1853 Sverige, Stockholm, Stockholm 72 sidor.
Bonnier 1853 Sverige, Stockholm 72 sidor.