Gudar och gudinnor i Norden

Det handlar om kraftfulla och respektingivande gestalter och myterna kring dem är sannerligen spännande läsning!

Gudar och gudinnor i Norden är en kortfattad, överskådlig och läsvänlig bok om fornnordiska gudomligheter. Här lär vi känna deras gudomliga egenskaper och inbördes förhållanden. Varje gud och gudinna presenteras med en kort text och författarens egna illustrationer.

Något oväntat fanns det i den nordiska mytologin fler kvinnliga gudar än manliga! Trots det har tidigare skildringar koncentrerat sig på de manliga gudarna. Men här finns samtliga med. Från de mest kända Oden, Tor, Freja, Frej till de mindre kända: läkekonstens gudinna Eir, den blinde guden Höder, vågornas moder Ran eller skidåkandets gudinna Skade. Det handlar om kraftfulla och respektingivande gestalter och myterna kring dem är sannerligen spännande läsning!

Lars Magnar Enoksen är sedan länge bekant med de fornnordiska källskrifterna. Han har främst hämtat fakta från den yngre Eddan som berättar mycket om gudavärldens invånare.

Lars Magnar Enoksen är runolog, glimabrottare och författare. Han har tidigare utkommit med flera böcker på Historiska Media om bland annat runor, fornnordisk mytologi och vikingar, senast i raden är Vikingarnas stridskonst.

Författare
Lars Magnar Enoksen
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Historiska media 2014 Sverige 978-91-7545-129-9
Historiska media 2005 Sverige, Lund, Lettland 111 sidor. ill. 17 cm